EN / SK
<< < 1 / 3 > >>
Trofej Zlatý Albatros, ktorú každoročne udeľuje časopis Golf Revue, pravidelne obmieňa vizáž. V roku 2015 bol jej autorom Norbert Šmondrk. Formu skleného objektu odvodil od prvotnej detskej kresby letiaceho vtáka. Rozhovor medzi autorom diela a klientom – šéfredaktorom a vydavateľom časopisu Golf Revue Ivanom Mičkom – odkrýva okolnosti a motivácie tejto spolupráce.
Publikované v časopise Atrium 02 / 2015.
 

Copyright © 2019 KFA Norbert Šmondrk. All rights reserved