EN / SK
 

slza

twins

hotel Albrecht, Bratislava

parlamentný klub I

Vila Anna + rozhovor

nemus

kasper

welcome I

Fór + rozhovor

speculum

nedokončená_vysoká_farebná

cesta života I

Parlamentný klub + rozhovor

express II

nedokončená_vysoká_biela

architektúra_štruktúra

Fantóm + rozhovor

nedokončená_farebná

conservative

Gambler + rozhovor

nedokončená

strážcovia arogancie I

Sklené + rozhovor

bulb

1+1=1

Bariéra + rozhovor

nevesta - šampuska

GGG

Manhattan + rozhovor

transparent

nevesta - likérka

bariera I

Zlatý Albatros + rozhovor

dlhý

dekonštruktivizmus

Teopeci + rozhovor

henrieta

široký

Nedokončená + rozhovor

bystrozraký

Twins + rozhovor

pánske uši

disk_žltobiela

disk_modrá

dekonštruktivizmus

1 + 1

 
 

Copyright © 2020 KFA Norbert Šmondrk. All rights reserved