EN / SK
< 1 / 19 >
Výstava 1+1=1
Galéria Statua, Pálffyho palác, Zámocká 47, Bratislava, 28. apríl – 20. máj 2016

Dizajnérku Leu Fekete a architekta Norberta Šmondrka spája dlhoročné priateľstvo a blízke filozofické pozadie tvorby s interdisciplinárnymi presahmi. Obaja systematicky prekračujú hranice svojich prvotných profesií, aby využili omnoho širší tvorivý potenciál i realizačné schopnosti dotiahnuté do najmenších detailov. Každý z autorov na výstave predstavil viacero línií najnovšej tvorby. Lea prezentovala sériu kostýmov pre orchestrálnu suitu Petra Breinera Slovanské tance – Životy svetiel, ktoré sú súčasťou repertoáru SND. K tomu pridala kolekciu meditatívne ladených závesných textilných obrazov a asambláže, ktoré vytvorila v rámci sympózia na počesť sochárky Erny Masarovičovej.
Norbert obsadil zadnú miestnosť Pálffyho paláca, kde umiestnil objekty z titán-zinkového plechu s príznačnými názvami Strážcovia arogancie a Parlamentný klub. Druhú skupinu vystavených diel tvorili objekty z taveného skla, ktoré do značnej miery zhmotňujú jeho architektonické uvažovanie o priestore, hmote a ich vzájomných vzťahoch.

Foto: © Galéria Statua
 

Copyright © 2019 KFA Norbert Šmondrk. All rights reserved