EN / SK
Norbert Šmondrk
architekt

Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov. Študoval v Bratislave na Fakulte architektúry STU (prof. M. Bašo) a na VŠVU (prof. R. Janák). V rokoch 1989 – 1990 pracoval v bratislavskom architektonickom ateliéri HUMA 90. Od roku 1990 vedie vlastný ateliér Štúdio K.F.A. architektúra & design. Spoluzakladateľ architektonického združenia Klub 66, pôsobil ako člen prezídia Spolku architektov Slovenska a hosťujúci asistent na Katedre občianskych stavieb FA STU, Bratislava.


Katarína Schwarzová
obchodná riaditeľka

Po skončení štúdia na Fakulte architektúry STU v Bratislave (prof. M. Bašo) rok pôsobila v Projektovom ústave obchodu a cestovného ruchu. V roku 1990 spoločne s architektom Norbertom Šmondrkom založila Štúdio K.F.A. architektúra & design.
 

Copyright © 2018 KFA Norbert Šmondrk. All rights reserved